Zibens aizsardzības sistēmas nepieciešamība mājokļa drošībai

Pienākot rudenim, ir skaidrs, ka, kopā ar jau ierastajām lietavām, tuvojas arī negaisi. Lai gan ikdienā par tādām lietām, aizdomājamies reti, tomēr spēcīga zibens laikā nereti ienāk prātā doma par to, kādas ir mūsu zibens aizsardzības sistēmas. Vai mūsu mājoklis ir pasargāts no iespējamās nelaimes, ko var radīt šādi laikapstākļi?

Šis un tas par zibeni

Latvijā nav izplatītas tik postošas dabas katastrofas kā citur pasaulē. Mums nav Tornado, milzīgi plūdi vai šausminoši mežu ugunsgrēki vairāku hektāru platībās. Bet mums ir lemts sastapties ar neparedzētu zibens izlādi. Nav viegli izprast šīs parādības rašanās gaitu, taču vienkāršiem vārdiem to varētu definēt sekojoši.

Negaisa mākoņos veidojas dažādu temperatūru un dažādu lādiņu gaisa masas. Augšpusē tās ir vēsākas un tās ir pozitīvi lādētas, bet mākoņa lejas daļā ir siltākas negatīvi lādētās gaisa masas. Gaisa cirkulācijas gaitā tās mijiedarbojas, un rada elektrisku lādiņu, ko mēs saucam par zibeni. Lielākā daļa lādiņu tiek izlādēti turpat, mākonī. Taču nereti zibens izlādējas arī uz zemes vai mūsu mājokļos.

Zibens nav mazais bērns. Zibens spēriena liesmu temperatūra ir 30000 grādi. Zibens parasti sper tuvākajā augstākajā punktā. Taču ne velti ar zibeni tiek saistīti dažādi ticējumi un mītiski minējumi. Tā vēl ir ļoti neizpētīta dabas parādība. Visbiežāk zibens tiešām sper augstākajos punktos, taču ne vienmēr. Dabas likumi nekad nebūs tik pat paredzami kā cilvēku radīto datorizēto sistēmu sakarības.

Reizēm zibens iesper nevis augstākajā, bet blakus kokā. Reizēm tas iesper kādam nevainīgam bērnam (2001. gadā tā nonāvējot 7. klases skolnieci), reizēm zirgam vai kādam citam lopam, un biežāk – mājās vai elektrolīnijās. Tiesa, zibens nosperti cilvēki, kuriem iestājas nāve, ir patiešām rets gadījums gan Latvijā, gan pasaulē. Bet netrūkst tādu gadījumu, kad zibens nenonāvē, bet atstāj paliekošas veselības traucējumu sekas uz visu mūžu – kaulu lūzumi, sirds un neiroloģiskās problēmas.

Zibens aizsardzība ēkām

Vēl vairāk izplatīti ir gadījumi, kad zibens izraisa elektroierīču traucējumus vai pat ugunsgrēku dažādās ēkās. Tādēļ zibens aizsardzības sistēmas mājai vai citiem objektiem nebūtu jāuztver vieglprātīgi un ar tās ierīkošanu nevajadzētu vilcināties, jo negaisu radītie postījumi var būt ļoti briesmīgi.

Zibens aizsardzības sistēmas tiek izveidotas tādā veidā, lai situācijās, kad objekts saņem strāvas triecienu, to varētu novadīt konkrētā virzienā jeb uztvert to ar zibensnovedēju un tālāk aizvadīt zemē. Pamatā, kā mērķis zibens izlādei var būt pat visparastākais metāla priekšmets vai elektronika, kas atrodas tavā istabā vai virtuvē. Nereti par šādiem objektiem kalpo dažādi komunikāciju kabeļi un caurules, kā arī pašas mājas karkass, ja tās būvēšanā izmantots metāls.

Ir jāņem vērā, ka zibens aizsardzības sistēmas ir ļoti komplicētas un to uzstādīšana ir saistīta ar daudziem aprēķiniem, inženiertehniskām zināšanām un visam ir jānotiek ļoti precīzi, jo pat mazākās kļūdas vai kādu konkrētu aprīkojamā objekta īpašību neņemšana vērā var novest pie tā, ka sistēma ir nederīga. Tāpēc mēģināt to visu darīt pašrocīgi būtu neprāts. Tas ir jāuztic zinošiem un pieredzes bagātiem speciālistiem. Skaties, kā praktiski notiek zibens aizsardzības uzstādīšana spiežot te.

Mīti par zibens aizsardzību

Ir vairāki mīti, kas ir saistīti ar zibens aizsardzības sistēmām. Kā viens no populārākajiem ir tas, ka šīs sistēmas izvelk zibeni laukā no negaisa mākoņiem un novada to zemē, pirms noticis trieciens. Vēl daudzi tic, ka tās atvaira potenciālo strāvas izlādi. Bet ne viens no šiem apgalvojumiem nav patiess. Šī aizsardzība ir domāta tikai tam, ja notiek zibens spēriens konkrētajā objektā, tad tas netrāpa mērķī, bet tiek novirzīts prom no aizsargājamās vietas.

Tāpat arī jāsaprot tas, ka zibens aizsardzības sistēmu pamatmērķis ir aizsargāt ēkā esošo dzīvību, nevis, piemēram, elektroierīces. Līdz ar to, ja ir vēlme pilnībā nodrošināt savu dzīvojamo telpu pret zibens radītiem zaudējumiem, tad ir jāveic vēl papildus pasākumi, lai netiktu bojātas arī tajā esošās ierīces.

Papildus visas ēkas zibensaizsardzības sistēmai jāierīko arī zibens un komutācijas pārsprieguma aizsardzības sistēma, kas vienkāršiem vārdiem nozīmē – sistēma, kas aizsargā elektroierīces, ja notiek straujas elektrības padeves maiņa. Kā zināms, zibens mēdz iespert arī kādā no elektroierīcēm, kas atrodas mājās. Šādā gadījumā ierīce parasti aizdegas, kas var izraisīt ne tikai materiālus zaudējumus, bet arī ugunsgrēku visā mājā.

Patiesības par zibens aizsardzību

Protams, nevajadzētu aizmirst arī par standarta procedūrām, kas veicamas spēcīgu negaisu laikā. Galvenais būtu neatrasties ārpus telpām, bet, ja tādas iespējas nav, tad speciālisti iesaka nestāvēt kopā ar vairākiem cilvēkiem. Lai izvairītos no potenciāla šoka, ko rada pērkona troksnis, vajadzētu notupties un apklāt ausis ar plaukstām. Arī vecmāmiņu teiktais par to, ka negaisa laikā atrodoties ārā vajadzētu atbrīvoties no priekšmetiem, kas ir metāliski, ir taisnība.

Senajiem latviešiem bija arī šāds: ”Zibens nospertais cilvēks vai lops jāierok zemē,
tad atdzīvosies.” Tā ir skaista un amizanta pasaka, par kuru pieredzes stāsts gan vēl nav dzirdēts.

Par Miera Pele

Labvakar. Esmu saturīgā miera vilcēja Zane Mauriņa. Miera Pele. Ilgu laiku no manas milzīgās ziņkāres cieta mans topošais vīrs. Stāstīju viņam par kondicionieriem, siltumsūkņiem, zibens novedējiem, tauku atsūkšanām, teipošanu, tiesību likšanu un ko tik vēl ne! Nereti izstāstīju tikai pusi no tā, ko biju uzzinājusi. Manam draugam, kā izrādās, ir arī savas intereses. Tādēļ mana degsme bija jāapmierina citā veidā. Mīļie, šis blogs ir netipiskas sievietes prātojumi un noderīga informācija par mums visiem apkārt redzamām taustāmām un netaustāmām lietām. Atpūta kā viegla lasāmviela ar noderīgām atziņām.